Prosjekter

ProsjektProsjekt-Featured
December 5, 2018

Lifetrack

Økt livskvalitet for mennesker med demens
ProsjektProsjekt-Featured
December 4, 2018

Good Move

Gjør det behagelig å flytte til bærekraftig liv
ProsjektProsjekt-Featured
December 3, 2018

Changemaker.tech

Endringsverktøy tilpasset en ny tid
ProsjektProsjekt-Featured
December 3, 2018

Nyby

Fra velferdsstat til velferdssamfunn
ProsjektProsjekt-Featured
December 2, 2018

No Hate

Dugnad mot netthat
ProsjektProsjekt-Featured
December 2, 2018

Bærekraftshack

For selskaper som vil bidra til FNs bærekraftsmål 

ProsjektProsjekt-FeaturedUncategorized
December 1, 2018

Lørn.tech

Gjør det enkelt å snackse ny læring
ProsjektProsjekt-Featured
December 1, 2018

Oss vs klimaendringene

Et skritt på veien mot et sirkulært samfunn