Oss vs klimaendringene

«Oss vs. klimaendringene» er et åpent innovasjonsprosjekt som skal utvikle sirkulærøkonomiske løsninger som bidrar til mer bærekraftig forbruk og produksjon.

 

Problemet

Forbruket vårt er den enkeltfaktoren som driver klimaendringene aller mest. Verdens forbruk av naturressurser har tredoblet seg fra 27 til 85 milliarder tonn på 40 år. I 2018 forbruker vi naturressurser som vi trenger 1,7 jordkloder for å gjenskape. Forbruket vårt er årsaken til mer enn 60 prosent av klimagassutslippene og over 80 prosent av vannforbruket i verden.

 

Hvert år kaster vi materialer for flere titalls milliarder rett på søppeldynga. Tall fra Sverige viser at de går glipp av 42 milliarder svenske kroner i året fordi fullt brukbare ressurser som stål, aluminium, kobber, plastikk, papir og trevirke blir kastet på dynga eller destruert. Det er verken bærekraftig for næringslivet eller klimaet.


Skal vi løse klimautfordringene må vi få mer ut av ressursene våre. I følge FNs klimapanel har vi kun 11 år på å ta de grepene som trengs for å stoppe klimaendringene raskt nok til å unngå at den globale oppvarmingen overstiger 1,5-graders målet i Paris-avtalen og dermed unngå de verste konsekvensene som for eksempel ekstremvær, issmelting, artsutryddelse, matmangel, migrasjon og ustabilitet.

Innsikten

Dagens voksengenerasjon er lært opp til at ting skal produseres så billig som mulig, selges med høyest mulig fortjeneste og kastes når vi har brukt dem opp. Det er ikke kompatibelt med en bærekraftig utvikling. Derfor er vi avhengige av å utvikle nye løsninger som hjelper oss med å få mer ut av de ressursene vi har, slik at vi kan opprettholde en moderne livsstil samtidig som klimaavtrykket vårt blir kraftig redusert.

 

Sirkulærøkonomien representerer en helt ny måte å tenke ressursutnyttelse på. Den handler om å gå fra å designe produkter som skal selges én gang, for så å bli destruert etter bruk, til å lage produkter som skal vare så lenge som mulig, repareres underveis og gjenbrukes når de ikke lenger fungerer. Det åpner for nye forretningsmodeller, produksjonsmetoder, materialbruk, produkter og tjenester. Vi snakker om systemer for lån-, leie, deling og abonnement, fremfor kjøp, salg, bruk og kast. Vi snakker om gode reparasjons-, kjøpe tilbake og re-selge-ordninger og mer effektive gjenbruks- og gjenvinningsløsninger. Kort sagt så snakker vi om et system som stimulerer til utvikling av produkter som varer så lenge som mulig – fremfor å gå i stykker så snart garantiperioden er utløpt.

 

De fleste selskaper er avhengige av effektiv tilgang til råmaterialer. Men nå som verden er i ferd med å gå tom for råmaterialene de trenger, vil det føre til økte råvarepriser som vil slå ut negativt på bunnlinjen til selskaper som ikke sørger for at ressursene kan brukes både lenger og om igjen. Ved å lede an i overgangen til sirkulærøkonomien kan norsk næringsliv både gjøre hverdagen til kundene sine bedre, samtidig som selskaper kan ta nye posisjoner som vil tilføre norsk næringsliv sårt tiltrengt konkurransekraft i fremtiden.

Prosjektinfo


Startet

Juni 2018

 

Status 

Innovasjonsprosess


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Folk Oslo

 

Initiativtakere

Thomas Helgø, Lars Mortensen Lægreid og Preben Carlsen

 

Samarbeidspartnere

Emergence School of Leadership


FNs bærekraftsmål

Løsningen

For å få fart på det sirkulære innovasjonstempoet i Norge har Emergence School of Leadership, Folk Oslo og Sandkassa invitert norske selskaper til å delta i «Oss vs klimaendringene» – en kraftsamling for å utvikle nye løsninger gjennom en kombinasjon av engasjement, tverrfaglighet og dyp problemforståelse. Ved å koble sammen aktører fra både offentlig og privat sektor, organisasjonsliv, ildsjeler og unge talenter øker sannsynligheten for at vi kan utvikle nye løsninger ved hjelp av verktøy fra sirkulærøkonomien og muliggjørende teknologi. Ambisjonen er å skape lønnsomme forretningsmodeller og nye tjenester som utdaterer «bruk og kast»-samfunnet ved å gjøre det enkelt, behagelig og lønnsomt for både mennesker og selskaper å låne, leie, gjenbruke og re-selge.

«Oss vs. klimaendringene» består av aktører som IKEA, Days Like This, Fortum, Miljødirektoratet, Europris, Stor-Oslo Eiendom, Lokal, Virke, Ny Analyse og Circular Norway, samt initiativtakerne til prosjektet; Emergence School of Leadership, Folk Oslo og Sandkassa. Det betyr at syv selskaper, to organisasjoner, et problemverksted, en innovasjonsskole, 30 studenter, 20 mentorer og en rekke bransje- og fageksperter innenfor bærekraft deltar i prosjektet.

Arbeidsprosessen

Ideen om «Oss vs. klimaendringene» så dagens lys i midten av juni 2018. Den rekordvarme sommertemperaturen var behagelig for kroppen, men fikk også fart på tankevirksomheten til gjengen i Emergence School of Leadership, Folk Oslo og Sandkassa. De ga blaffen i fellesferien, endret planene for høsten og tok opp telefonen for å sjekke interessen hos noen utvalgte selskaper. Det tok ikke lang tid før de forsto at det var flere som så behovet for nye løsninger og at overgangen til sirkulærøkonomien er et område som er spesielt aktuelt for mange. I løpet av en drøy måned samlet vi syv av de mest spennende selskapene i Norge, flere organisasjoner og fageksperter som ønsket å være med i prosjektet.

Selve arbeidet ble sparket i gang med en felles oppstart på Folk Oslo. Her presenterte alle selskapene hvilke problemer de ønsket å løse gjennom sin deltakelse i «Oss vs klimaendringene». Deretter har de ulike teamene brukt høsten til å jobbe med nøkkelinnsikt, konseptutvikling, prototyping og brukertesting frem til de endelige løsningene ble presentert på Folk i starten av desember 2018. Løsningene som ble presentert ble tatt svært godt i mot av selskapene som har deltatt i prosessen, og samtlige jobber nå videre med å implementere løsningene i sin kjernevirksomhet.

Selv om den første sesongen av «Oss vs klimaendringene» nå er avsluttet, har responsen vært så god at vi kommer til å videreutvikle og styrke konseptet. Ambisjonen er at vi skal etablere Norges mest spennende innovasjonsallianse for virksomheter som er opptatt av bærekraftig forretningsutvikling. 


Vil du bli med i «Oss vs. klimaendringene»? Ta kontakt med Preben Carlsen på tlf. (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

Leave a Reply