Warning: Creating default object from empty value in /homepages/28/d751236184/htdocs/app751244306/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Nyby - Sandkassa

Nyby

Nyby er en digital plattform som brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og organisasjoner som vil skape nye muligheter gjennom å etablere direkte koblinger mellom mennesker.

 

Problemet

Områder som helse, samferdsel og utdanning, som det offentlige tidligere har hatt monopol på, er i ferd med å bli konkurranseutsatt til globale teknologiselskaper som utfordrer etablerte metoder med innovative løsninger og fantastiske  brukeropplevelser. Samtidig må velferdsmodellen vår endre seg så vi får mer ut av fellesskapets ressurser og blir i stand til å løse de utfordringene vi står foran i møtet med blant annet eldrebølgen og reduserte oljeinntekter. Det krever nye verktøy, arbeidsmetoder og organisasjonsformer.

Innsikten

Ny teknologi og smarte koblinger gir nye muligheter for å organisere seg annerledes, slik at vi får mer ut av de ressursene vi har til rådighet. Digitale delingsplattformer har for lengst bevist at nettverksmodellen er betydelig mer effektiv enn de tradisjonelle modellene for organisering av virksomhet. Ved å utvikle verktøy som hjelper offentlige aktører med å organisere seg annerledes, koble dem med ressurser fra selskaper, organisasjonsliv og frivillighet kan man forløse et enormt potensial – både for å effektivisere ressursbruken, men også for å legge til rette for nye og konkurransedyktige tjenester som gjør velferdsmodellen vår konkurransedyktig langt inn i fremtiden.

Prosjektinfo


Startet

Etablert samarbeid i juni 2018

 

Status 

Løpende rådgivning


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Folk Oslo

 

 


FNs bærekraftsmål

Løsningen

Nyby er en digital plattform som brukes av kommuner, hjemmetjenester, NAV-kontorer og organisasjoner som vil skape nye muligheter gjennom å etablere direkte koblinger mellom mennesker. Nyby legger til rette for trygg dialog og effektiv samhandling mellom de som trenger hjelp og de som kan bidra til å hjelpe, uten at man må gå via mange mellomledd. På den måten gir Nyby enklere tilgang til hjelp for de som har behov for det, samtidig som de gjør det mulig for flere å bidra.

 


Ved å legge til rette for selvorganisering, mobilisering av ressurser og sømløst samarbeid både internt, og mellom ulike organisasjoner, har Nyby utviklet en løsning som gjør det mulig å forløse det enorme potensialet som ligger i et samfunn der alle bidrar og får hjelp av hverandre. Det er derfor Nyby sier at de jobber for å utvikle morgendagens velferdssamfunn.

Arbeidsprosessen

Nyby er en av de mest spennende oppstartene i Norge. Ideen har blitt utviklet av Fredrik Gullowsen, som sammen med et team som gradvis har vokst til 13 personer, har utviklet en digital tjeneste som er helt unik. Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med mange av de kommunene som nå bruker Nyby i hverdagen for å levere mer og bedre velferd mer effektivt enn før. 

 

Sandkassa har vært involvert som sparringspartner for Nyby siden sommeren 2018. Vi har bidratt med innspill på posisjoneringsstrategi og strategiske koblinger. Vi skal imidlertid ikke ha mye av æren for den fantastiske jobben Nyby-teamet har gjort de siste årene – for den fortjener de selv. Vi håper likevel at Sandkassa kan fortsette å være en god rådgiver for Nyby, når de trenger det i sitt arbeid med å utvikle morgendagens velferdssamfunn. 

 

Vil du vite mer om Nyby? Sjekk ut Nyby.no eller ta kontakt med Preben Carlsen på tlf. (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

No Hate
Next Post

Leave a Reply