Warning: Creating default object from empty value in /homepages/28/d751236184/htdocs/app751244306/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
No Hate - Sandkassa

No Hate

No Hate startet med en Facebook-post og har utviklet seg til en åpen innovasjonsdugnad med over 70 deltakere som jobber sammen for å utvikle nye løsninger mot netthat. Nå jobber vi med etablere en organisasjon som skal bekjempe netthat på fulltid. 

 

Problemet

Netthat er et økende problem i samfunnet. En ny undersøkelse fra Amnesty International viser at 1 av 10 nordmenn har blitt utsatt for trakassering på nett. Problemet er størst blant unge og hele 1 av 4 i aldersgruppen 18–29 år har blitt utsatt for netthat.

 

Konsekvensene for de som utsettes for netthat er store. Mange sliter med konsentrasjonsvansker, dårlig selvtillit, søvnproblemer og angst.Samtidig er den samfunnsmessige konsekvensen skremmende. Undersøkelser viser at både politikere og samfunnsdebattanter som utsettes for netthat slutter å dele sine meninger om omstridte temaer og at ungdommer forlater politikken fordi de ikke orker å bli utsatt for hatefulle ytringer.

 

Netthat har altså blitt et blitt et demokratisk problem, som vi er nødt til å bekjempe for å sikre at vi har en åpen, ærlig og trygg samfunnsdebatt som en bærebjelke i demokratiet vårt langt inn i fremtiden.

Innsikten

Det finnes ingen enkel løsning i arbeidet med å bekjempe netthat. Problemet er stort, sammensatt og involverer svært ulike grupper av mennesker. Derfor er det behov for å angripe problemstillingen fra flere ulike hold, slik at vi samlet sett kan utgjøre en forskjell ved å bygge kunnskap, etablere holdninger, mobilisere motstand, påvirke politikk og utvikle verktøyene som trengs for å hjelpe de som utsettes for netthat med å håndtere det. 

Prosjektinfo


Startet

21. august 2018

 

Status 

Finansiering og etablering


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Folk Oslo

 

Nøkkelpersoner

Preben Carlsen, Josephine Berntzen, Marte Alstad Hansen, Silje Bjordal, Anne Authen, Simen Vatne, Camilla Elise Berg og Kine Lillejord.

 

Samarbeidspartnere

Høyskolen Kristiania og Startskudd.


FNs bærekraftsmål

Løsningen

No Hate er et resultat av en Facebook-post som engasjerte over 70 mennesker til å delta i dugnad mot netthat. Høsten 2018 har disse personene jobbet sammen for å utvikle ideer for å bekjempe netthat.

 

I løpet av prosessen åpenbarte det seg et stort behov for en aktør som jobber mot netthat på fulltid. Derfor utforsker vi nå potensialet for å etablere No Hate som en politisk og religiøs uavhengig organisasjon som er åpen for alle som vil bekjempe netthat.

 

Vi ser på oss selv mer som en folkebevegelse enn en tradisjonell organisasjon. Vi ble født på internett av mennesker som har fått nok. Som vil ta opp kampen mot netthat. Det er en arv verdt å bygge videre på når vi nå jobber for å samle engasjementet i en formell og varig organisasjonsstruktur som skal jobbe med følgende fem områder for å bekjempe netthat:

 

1. Bygge holdninger: Vi skal øke kunnskap, forståelse og bygge holdninger som
en del av et større løp for å bekjempe netthat.

 

2. Mobilisere motstand: Vi skal mobilisere flest mulig til å hjelpe oss med å
bekjempe netthat.

 

3. Utvikle verktøy: Vi skal utvikle og tilgjengeliggjøre en verktøykasse
mot netthat.

 

4. Påvirke politikk: Vi skal få flere politikere til å engasjere seg aktivt i arbeidet med å bekjempe netthat.

 

5. Initiere ny forskning: Vi skal initiere og finansiere ny forskning og innsikt på viktige områder.

 

Under hvert av disse områdene har vi utviklet en rekke med tiltak som vi nå jobber med å videreutvikle og lansere.

Arbeidsprosessen

Dugnad mot netthat startet som en provokasjon på det økende netthatet vi opplever i samfunnet vårt. Midt i fellesferien 2018 delte Preben Carlsen i Sandkassa en Facebook-post med en oppfordring til andre om å møtes for å utvikle nye løsninger for å bekjempe netthat. Responsen var enorm og over 120 personer har siden deltatt i det som utviklet seg til å bli en stor innovasjonsdugnad for å bekjempe netthat.

 

Nå har dugnadsarbeidet gått over i en ny fase, hvor et mindre prosjektteam jobber sammen for å videreutvikle ideene til konkrete løsninger, sikre finansiering av arbeidet vårt og etter hvert etablere No Hate som en organisasjon som skal jobbe videre med å bekjempe netthat på fulltid.

Vi jobber nå med å ferdigstille en folkefinansieringskampanje i samarbeid med Startskudd, samtidig som vi er i dialog med både stiftelser, selskaper og det offentlige om økonomisk støtte til videre arbeid. Parallelt jobber vi med å videreutvikle løsningene med de ressursene vi har. Ambisjonen er å sikre finansiering innen nyttår, før vi går over i en produksjonsfase frem til lansering av et større løft mot netthat i mars 2o19.

Ta del i prosjektet

Ta kontakt med Preben Carlsen på telefon (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com 

Leave a Reply