Lørn.tech

Lørn.tech representerer en ny form for teknologilæring som aldri tar slutt. Det skal gi deg lyst til å snackse teknologikunnskap – hver dag, hele livet.

 

Problemet

Den digitale revolusjonen endrer verden raskere enn noen gang. Vi befinner oss midt i et paradigmeskifte som transformerer fysiske, biologiske og sosiale systemer ved å overføre dem til en digital infrastruktur som gir muligheter for analyse, overvåkning, effektiv samhandling, prediksjon og styring. Den samlede kraften i den digital transformasjonen kommer til å påvirke alle deler av samfunnet vårt. Alle som har en jobb må forberede seg på store endringer. For noen vil de åpne fantastiske muligheter, mens andre vil oppleve at den jobben de har i dag, vil forsvinne i morgen.

VR OG AR: Silvija Seres møter forsker, arkitekt og lærer Kai Reaver for å dypdykke inn i hvordan VR og AR utvikler samfunnet vårt i en livepodkast-innspilling på Folk Oslo. Foto: Lørn.tech.

Innsikten

I et samfunn der både arbeidsliv, utdanning og offentlig sektor endrer seg i rekordfart, vokser det frem et kunnskapsgap mellom de som forstår hvordan de nye teknologiene vil påvirke oss og de som ikke gjør det. For å forbli relevante i fremtiden må vi forstå teknologiens effekter. Først da blir vi i stand til å utnytte våre instrumentelle evner som blir essensielle for å lykkes i morgendagens nærings- og samfunnsliv. Vi snakker om kritisk tenking, kompleks problemløsing, etiske vurderinger, kreativitet og mot.

 

Hvis vi skal lykkes i å møte endringene, trenger vi hjelp til å forstå at den digitale revolusjonen er mer spennende enn skremmende. Hjelp til å få selvtillit og fornyet tro på at det alltid vil være behov for nysgjerrige mennesker med dokumentert vilje, evne og lyst til å lære seg nye ting gjennom hele livet. Vi trenger verktøy som gjør det enklere for oss å forstå – og holde oss oppdatert.

 

Dagens læringsverktøy er ikke tilpasset alle de som må være med på den digitale endringsreisen. Derfor trenger vi verktøy som tilbyr relevant teknologilæring på en ny, tverrfaglig og morsom måte. Det er behov for nye løsninger som appellerer til både voksne, studenter og skoleelever.

Prosjektinfo


Startet

Juni 2018

 

Status 

Videreutvikling av konsept og løsninger


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Folk Oslo

 

Gründere

Silvija Seres, Sunniva Rose og Kristine Aadne

Samarbeidspartnere

Start Up Lab, Torgeir Michaelsen og Shifter


FNs bærekraftsmål

NYE VERKTØY: Sunniva Rose og Aleksander Langmyhr i Dimension 10, fordyper seg i hvordan man kan bruke VR som verktøy for å bygge oljeplattformer, båter og bygninger. Foto: Lørn.tech.

Løsningen

Lørn.tech representerer en ny form for teknologilæring. En læring som aldri tar slutt. Som fyller de viktigste hullene i dagens skole- og utdanningsløp. En læring du liker, som gir deg lyst til å snackse teknologikunnskap – hver dag, hele livet. Lørn.tech er norsk læringsinnhold som tilgjengeliggjøres gratis på en digital plattform og distribueres gjennom kanalene til våre samarbeidspartnere.

 

Vi har etablert et åpent læringsrom på Folk Oslo, der alle som vil kan møte opp for å lære under innspillingen av våre live podcaster med gjester som representerer den fremste kompetansen vi har på områder som kunstig intelligens, blockchain, big data, greentech, 3D-printing, VR, AR og mye mer. Podkasten Lørn.tech er den første versjonen av løsningen vår –  kall det gjerne en MVP. 

 

Etter hvert skal vi utvikle eksklusivt innhold på oppdrag fra virksomheter som har ulike behov og ansatte med ulike forutsetninger for å forstå endringene ny teknologi vil føre til i deres arbeidshverdag. Vi utvikler læringsprogrammer, kurs, workshops og innhold som leverer på de unike behovene virksomhetene har for å lære mer om de teknologiene som vil påvirke deres hverdag spesielt.

 

På sikt er ambisjonen å videreutvikle Lørn.tech til en online undervisningsplattform som er tilpasset en virkelighet hvor kontinuerlig læring er essensielt for å holde seg relevant. En løsning som gir deg læringspoeng gjennom livet og dermed incentiverer livslang læring ved å gi deg et verktøy som dokumenter den kunnskapen du tilegner deg hver eneste dag.

Arbeidsprosessen

Lørn.tech er et initiativ fra Silvija Seres, som i lang tid har jobbet med å lære nordmenn om hvilke endringer den digitale revolusjonen vil få for måten vi arbeider, lærer og lever på. Sammen med Sunniva Rose og Kristine Aadne, har hun etablert Lørn.Tech som på kort tid har blitt en av Norges mest populære teknologipodkaster ved å involvere en lang rekke anerkjente fagfolk som har møttes for å dele av sin kunnskap.

Sandkassa ble involvert i Lørn.tech i juni 2018. Vår rolle er ikke så stor, så vi skal ikke ta på oss mye av æren for Lørn.techs suksess, men vi har bidratt i arbeidet med å rendyrke et konsept, utvikle kommunikasjon og tilrettelagt for bruk av Folk Oslo som læringsarena, samt vært en sparringspartner underveis.

 

Fremover håper vi å bidra til at Lørn.tech kan utvikle seg til en digital læringsplattform og et undervisningsprogram som alle som har en jobb vil ha stor glede av.


Vil du vite mer om Lørn.tech? Ta kontakt med Preben Carlsen på tlf. (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

Leave a Reply