Warning: Creating default object from empty value in /homepages/28/d751236184/htdocs/app751244306/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Lifetrack - Sandkassa

Lifetrack

Lifetrack er et nytt behandlingsverktøy som skal bruke musikk, VR og personifisering for å øke livskvaliteten for mennesker med demens. 

 

Problemet

Demens er et økende problem i samfunnet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mellom 84 000 og 104 000 er rammet i Norge, mens Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår tallet til 47 millioner globalt. Eldrebølgen fører til at antallet vil øke kraftig i årene fremover. Globalt er det forventet en tredobling av mennesker med demens innen 2050.

 

Demens er en sykdom som er tabubelagt for mange. De som får diagnosen opplever ofte en skamfølelse og altfor mange vegrer seg for å snakke om sykdommen. Det samme gjelder for de pårørende, som ofte opplever både fysisk og psykisk press og økonomiske og karrieremessige utfordringer som en følge av pasientenes omsorgsbehov.

 

Demens er ikke bare en utfordring for de som rammes. Kostnadene knyttet til behandling og oppfølging av både pasienter og pårørende representerer en økende utfordring for helsevesenet. Globalt anslår WHO kostnadene knyttet til demensbehandling til 818 milliarder dollar i året – og de vil øke voldsomt i takt med at eldrebølgen slår innover oss.

Innsikten

Demens er en sammensatt diagnose og variasjonen i sykdomsforløpet er stor. Felles for mange er at demens er en utløsende faktor for psykiske lidelser som depresjon, aggresjon og svekket livskvalitet. Selv om det ikke finnes en effektiv kur mot demens i dag, er det mye man kan gjøre for å styrke livskvaliteten til de som er rammet.

 

Forskning viser blant annet at mennesker med demens reagerer positivt på å gjenoppleve gode minner fra sitt eget liv – selv om de ikke lenger husker dem. Når de stimuleres positivt, gir det ikke bare korte øyeblikk av glede, men det fører til roligere atferd, bedre humør og økt livskvalitet over tid.

Prosjektinfo


Startet

4. mars 2018

 

Status 

Prototypeutvikling


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Folk Oslo

 

Gründere

Renate Fossum og Amund Bjørklund

 

Samarbeidspartnere

Oslo kommune


FNs bærekraftsmål

Løsningen

For å øke livskvaliteten for mennesker med demens jobber vi med å utvikle et verktøy som kombinerer kraftfulle, emosjonelle virkemidler fra musikk og virtual reality med positive minner og opplevelser fra eget liv. Vi kaller det for Lifetrack.

 

Et Lifetrack skal gjøre det enklere for mennesker med demens og deres pårørende å gjenskape positive opplevelser ved å kombinere personlige bilder, film og minner og fremstille det i virtual reality med pasientenes favorittmusikk som lydspor.

 

På denne måten håper vi å bidra til å fremkalle positive følelser og opplevelser hos både pasienten, de pårørende og de som jobber i behandlingsapparatet.

 

Målet vårt er å lage et produkt som bidrar til at mennesker med demens får bedre livskvalitet, at de pårørende får en ny måte å involvere seg i behandlingen på og at de som jobber i behandlingsapparatet får ny innsikt om pasientene og et verktøy som hjelper dem med å gjøre en enda bedre jobb.

Arbeidsprosessen

Ideen om Lifetrack så dagens lys som et resultat av en problemløsningsprosess på Folk Oslo, som skulle utvikle nye løsninger på FNs bærekraftsmål for god helse. En av arbeidsgruppene besto av Amund Bjørklund, musiker og låtskriver, Renate Fossum, gründer av VR-selskapet Stargate Media, Helga Øvsthus Tønder, leder av Ashoka Norge, Terje Østensen, gründer av techselskapet Code 11 og Yrja Oftedahl, fra podcasten Power Ladies. Prosessen ble ledet av Preben Carlsen, medgründer i Folk og daglig leder i Sandkassa.

Etter en innsikts- og idéutviklingsprosess på Folk, har Renate, Amund og Preben jobbet videre med konseptet. Nå er de i gang med å utvikle de første lifetrackene i nært samarbeid med pasienter, pårørende og fagpersoner, for så å dokumentere effekten av innholdet vi lager. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo kommune som er vår gode hjelper i utviklingen av løsningen.

 

Hvis resultatene av testpilotene blir gode, vil vi starte med produktutvikling i begynnelsen av 2019. Da vil vi også styrke gründerteamet og innhente kapital for å sikre at vi har kraft til å gjøre Lifetrack til et skalerbart teknologiprodukt som blir et viktig behandlingsverkttøy for mennesker med demens i Norge og resten av verden.

Ta del i prosjektet

Good Move
Next Post

Leave a Reply