Tekst: Preben Carlsen    Foto: Sandkassa

Good Move får støtte fra Forskningsrådet

18. november 2018

Good Move skal gjøre det enkelt for folk å ta klimapositive valg når de flytter. Nå har oppstartsselskapet fått 250.000 kroner i støtte fra Forskningsrådet til en en mulighetsstudie som skal kartlegge det sirkulærøkonomiske potensialet for løsningen.

 

Forskningsrådet har nylig gjennomført en utlysning av forprosjektmidler til løsninger som skal bidra til innovasjon og bærekraft innenfor FNs bærekraftsmål nummer 12; ansvarlig forbruk og produksjon.

 

– FNs bærekraftsmål nummer 12 handler om å få mer ut av mindre ressurser, minske miljøødeleggelsene og klimagassutslippene når man produserer en vare og samtidig legge til rette for økonomisk vekst som øker livskvaliteten til mennesker på jorda. Med Good Move håper vi å bidra til denne utviklingen. Derfor er vi veldig glade for at Forskningsrådet har valgt å støtte oss i arbeidet med å kartlegge potensialet for den løsningen vi jobber med å utvikle, sier Preben Carlsen, som er primus motor i oppstartsprosjektet som er en av løsningene han jobber med i Sandkassa.

 

Gjør det enkelt å flytte fra lineær til sirkulærøkonomien
Good Move er en digital tjeneste som skal gjøre det enkelt og inspirerende å flytte fra lineær- til sirkulærøkonomien for både forbrukere og selskaper. Ambisjonen er å inspirere til at flere forbrukere tar bærekraftige valg, samtidig som næringslivet får opp øynene for viktigheten av å satse på bærekraftig innovasjon.

 

– Vi begynner på et av de områdene hvor påvirkningskraften er størst. Vi vil derfor ta posisjonen som den tjenesten som gjør det enkelt, behagelig, tidseffektivt og lønnsomt å flytte fra ett hjem til et annet for forbrukere, samtidig vil vi tilgjengeliggjøre sirkulære og bærekraftige tjenester og produkter i prosessen, sier Preben Carlsen.

 

Kan få produktutviklingsstøtte hvis potensialet blir dokumentert
Good Move er et av 25 prosjekter som har fått tildelt støtte til et forprosjekt. Hvis mulighetsstudien dokumenterer potensialet, kan de søke om midler til produktutvikling fra Forskningsrådet. 

Les mer om Good Move her: https://sandkassa.com/goodmove

 

Vil du vite mer om Good Move, ta kontakt med Preben Carlsen, på telefon: (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

Vil du ha flere nyheter fra Sandkassa?

Leave a Reply