Tekst Preben Carlsen    Foto James Pond – Unsplash

Er det lov til å leke med verdens beste problemer?

23 September, 2018

Det er ikke alltid gravalvorlige samtaler, bekymringsrynker og advarende pekefingre er den beste oppskriften for å løse viktige problemer i verden. Noen ganger er personlig engasjement og god stemning det som skal til.

 

De siste årene har vi eksperimentert mye med nye måter å jobbe på for å løse problemer så effektivt som mulig. Selv har jeg fordypet meg i problemstillinger som er alvorlige nok til å ta nattesøvnen fra de fleste. Jeg har jobbet med langtidssyke barn, overforbruk, klimautfordringer, demens, netthat, ensomhet, fremtidens mobilitetsutfordringer, bistandspolitikk, skole og utdanning, innvandring, passiv livsstil og fedme. Jeg har jobbet med eldrebølgen og jeg har brukt mye tid på de utfordringene vi står foran i møtet med det teknologiske skiftet.

 

Personlige koblinger øker motivasjonsfaktoren

Når man jobber med store problemer er det umulig å ikke bli personlig berørt av konsekvensene de har for både enkeltmennesker, virksomheter, samfunnet og klimaet. Det kan være tøft, men det er også en viktig del av prosessen. Det er først når man får en følelsesmessig relasjon til et problem, at man virkelig bryr seg om det. Det er først da man gir jernet for å finne nye svar, fordyper seg i det i måned etter måned, saumfarer omverden på jakt etter gode samarbeidspartnere, grubler på løsninger dag og natt, prøver, feiler, lærer og prøver igjen. Helt til man kommer opp med en løsning som fungerer. Kort sagt; man gir ikke opp fordi det man jobber med har blitt personlig.

 

Det er først når man gjør den personlige koblingen til problemene man skal løse at det virkelig gir mening å jobbe hardt for å løse dem – og det gjelder ikke bare på individnivå. Både nye og etablerte virksomheter er avhengige av å forankre det de jobber med i et problem som det gir mening for folk å løse. Hvis ikke velger de flinkeste talentene andre arbeidsgivere, kundene blir mindre lojale og selskapets konkurransekraft blir svekket. Samtidig må ikke ønsket om å bidra positivt drukne i filantropiske sideprosjekter. Skal man gjøre en forskjell må alt man gjør være strategisk forankret i kjernevirksomheten – hvis ikke blir det i beste fall kortvarig.

 

Redefinere hvordan vi måler suksess

Når vi utvikler nye løsninger jobber vi først med å etablere en personlig forståelse og relasjon til problemet, så videreutvikler vi eksisterende løsninger eller lager noen helt nye konsepter, før vi går metodisk til verks for å definere hvordan vi skal måle suksess. Fremfor å fokusere på kortsiktige, økonomiske mål, legger vi fire områder til grunn i arbeidet med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell. Vi måler overskudd for mennesker, samfunnet, klimaet og eierne. Først når suksessparameterne er på plass starter vi prosessen med produktutvikling, brukertesting, læring og videreutvikling frem til vi har et markedsklart produkt.

 

Når klimautfordringene blir personlige

La meg ta et eksempel som viser hvordan veien fra personlig engasjement til et nytt forretningskonsept kan se ut i Sandkassa. Jeg har lenge vært opptatt av klimaendringene, men samtidig har jeg slitt med å mobilisere et personlig engasjement i klimakampen. Jeg synes problemene har vært så store, diffuse og vanskelige å forholde seg til at jeg har forblitt passiv – altfor lenge. Det endret seg da jeg gjorde en personlig kobling midt i en innsiktsjobb om hvilke konsekvenser forbruket vårt har på klimaet.

 

Plutselig slo det meg hvor ofte forskningen nevnte årstallet 2050 som et slags D-år for når klimaendringene for alvor vil begynne å påvirke livene våre. Det fikk meg til på tenke på mine egne barn. Hvor gamle er de i 2050? Erkjennelsen traff hardt. Ola, sønnen min på 8 år, er da nøyaktig like gammel som jeg er i dag. Dermed var det gjort. Klimautfordringene fikk en personlig betydning for meg – og siden har jeg brukt stadig mer tid på å utvikle løsninger som kan bidra til å bekjempe dem.

 

Gjør det enkelt for folk å ta klimapositive valg når de flytter

En av de løsningene vi har kommet lengst med heter Good Move. Det er en tjeneste som skal gjøre det enkelt og inspirerende for folk å ta klimapositive valg når de flytter fra et hjem til et annet. Enkel innsikt tilsier at man tar flere kommersielle beslutninger når man flytter enn i noen andre faser i livet. Man kaster og kjøper mengder av ting og klimaavtrykket er på sitt verste. Dessuten er en flytteprosess full av friksjon og man er i modus for endring. Alt dette tilsier at det er mulig å utvikle en løsning som påvirker folk på flyttefot til å ta klimapositive valg – og det er akkurat det vi skal få til med Good Move – en digital flyttetjeneste som gjør det enkelt og behagelig for folk å flytte til et nytt og bærekraftig liv i et nytt hjem.

 

Overskudd for mennesker, samfunnet, klimaet og eierne

I arbeidet med Good Move har vi jobbet for å utvikle et konsept som skal levere overskudd for både mennesker, samfunnet, klimaet og eierne. For mennesker gjør vi det enkelt å spare tid, frustrasjon og penger, samtidig som de kan ha god samvittighet fordi de tar klimapositive valg. For samfunnet gjør vi det lettere for folk å flytte, noe som øker mobilitetsgraden og gjør oss mindre stedsbundet enn i dag. Det blir viktig i en verden som endrer seg raskere og stiller større krav til fleksibilitet. For klimaet bidrar vi til økt etterspørsel etter klimapositive produkter og tjenester og den etterspørselen vil vi bruke for å stimulere til ny og bærekraftig innovasjon i næringslivet. For eierne har vi utviklet en skalerbar forretningsmodell og en mulighet til å ta en ny digital posisjon som kan generere lønnsomhet i lang tid fremover. Nå jobber vi med produktutvikling og brukertesting og har en ambisjon om å ha første versjon av produktet klart til lansering til våren.

FOTO SANDKASSA

Lave skuldre og lekenhet

Når man har etablert en personlig relasjon til et problem, har man motivasjonen som trengs for å jobbe knallhardt for å finne nye løsninger. I kombinasjon med en metodisk tilnærming til forretningsutvikling øker det sjansen for å lykkes, men man må aldri glemme positivitet og lekenhet som avgjørende ingredienser på veien mot suksess. Hvis man ikke angriper problemene med lave skuldre og entusiasme mister man overskuddsenergien som trengs for å skape et godt samarbeidsklima, legge til rette for kreativ takhøyde og etablere det trygge rommet for å feile fort og lære mye hver gang det skjer.

 

Det er derfor vi kaller Sandkassa for en lekeplass hvor alle som har en entreprenør i magen kan komme sammen for å bygge, ødelegge og gjenoppbygge nye ideer, produkter og selskaper. Et slags laboratorium som organiserer relevante ressurser rundt viktige problemer i samfunnet, for så å jobbe sammen for å utvikle løsninger i et trygt testmiljø, omgitt av dedikerte partnere med kompetanse og ressurser til å utvikle neste generasjons selskaper.

 

Å arbeide på denne måten, krever frihet til å ta risiko. Derfor er heller ikke Sandkassa organisert som et vanlig selskap. Vi er små, men opererer i et kraftfullt økosystem som består av unike konsepter som vi har vært med å starte og bygge opp. Vi jobber i dag tett med problemverkstedet Folk Oslo, konsulentkooperativet Timeshift, investeringsnettverket Society Investment Lab, kommunikasjonsbyrået Trigger og innovasjonsselskapet Reodor fordi det øker sannsynligheten for å skape kreative koblinger, verdiøkende partnerskap og bærekraftige investeringsmuligheter.

 

Problemets størrelse er en indikasjon på potensialet i forretningsmuligheten

Ved å se på problemets størrelse som en indikasjon på potensialet for bedre løsninger enn de som finnes på markedet i dag, blir avstanden fra idealisme til kapitalisme ikke lenger så lang. For det vil alltid være et marked for de beste løsningene på viktige problemer. I følge FNs beregninger snakker vi om markedsmuligheter på 12 trillioner dollar knyttet til de 17 bærekraftsmålene vi er nødt til å løse innen 2030. Det er med andre ord ingen grunn til å stille spørsmål ved om det er mulig å tjene penger på å løse viktige problemer. Tvert i mot representerer verdens største problemer også verdens største forretningsmuligheter. Tenk bare på at vi i løpet av de neste 11 årene må redesigne matsystemet i verden, endre forbruksmønsteret vårt, innføre et nytt energisystem og løse mobilitetsutfordringene i store byer, for å nevne noe. Det er unødvendig å si at det er mulig å tjene penger på sånt – og det er nettopp det vi skal gjøre når vi gjør samfunnsproblemer til forretningsmuligheter i Sandkassa vår.

 

Vil du samarbeide med oss? Ta kontakt med Preben Carlsen, daglig leder, på telefon (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

Vil du ha flere nyheter fra Sandkassa?

Leave a Reply