Warning: Creating default object from empty value in /homepages/28/d751236184/htdocs/app751244306/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Er det mulig å løse samfunnsproblemer i en sandkasse? - Sandkassa
Tekst: Preben Carlsen    Foto: Andre Kjernsli

Er det mulig å løse samfunnsproblemer i en sandkasse?

5. juli 2019

10 måneder etter oppstart er Sandkassa i ferd med å fylles opp av løsninger på samfunnsproblemer som overforbruk, demens, utdatert kompetanse, uetisk markedsføring og netthat.

 

– Vi jobber for å konvertere samfunnsproblemer til forretningsmuligheter med partnerskap som ressurs og teknologi som verktøy. Det er ikke lett å løse store problemer, men vi har lave skuldre, bratt læringskurve og ting tyder på at vi er på rett vei, sier Preben Carlsen, daglig leder i Sandkassa.

 

 

Nye løsninger på vei ut

Siden oppstarten har Sandkassa jobbet sammen med sine samarbeidspartnere for å finne løsninger på en rekke ulike problemstillinger. Nå er løsningene i ferd med å konkretisere seg i form av prototyper, produkter og selskaper:

 

– No hate: Har etablert No hate, som Norges første organisasjon som bekjemper netthat på fulltid og utviklet tre konkrete løsninger på problemet, samt gjennomført en nasjonal Rusken på nett-aksjon mot netthat sammen med hele 36 ulike organisasjoner og selskaper.

 

– Good Company: Har gjennomført et forskningsprosjekt på sirkulærøkonomi som har resultert i oppstarten av Good Company, et selskap som i løpet av høsten lanserer et system for bærekraftig fornyelse i hjemmet tuftet på en algoritme som utnytter data for å stimulere til bærekraftige valg.

 

– Lifetrack: Har utviklet de første prototypene av Lifetrack, et nytt verktøy som skal øke livskvaliteten for mennesker med demens ved å kombinere kraftfulle, emosjonelle virkemidler fra musikk og virtual reality med positive minner fra eget liv.

 

– Featured: Har konseptualisert og utviklet Featured, en teknologiplattform som gjør det enkelt for selskaper å produsere, tilgjengeliggjøre og distribuere kvalitetsinnhold direkte til sine målgrupper  – på en måte som ivaretar viktige etiske perspektiver. Løsningen er klar for pilotering til høsten.

 

– Talentutvikling: Har utviklet et nytt konsept innenfor talentutvikling og utdanning. Konseptet lanseres som et eget selskap i løpet av høsten.

 

– Bærekraftshacks: Har hjulpet flere etablerte selskaper med å hacke virksomheten deres, så de får opp øynene for hvordan de kan spille en rolle for å bidra til FNs bærekraftsmål gjennom sin kjernevirksomhet.

 

– Foredrag: Har gjennomført et 10-talls foredrag om samfunnsinnovasjon, posisjonering, endringsledelse og kultur på små og store scener rundt om i landet.

EKSPERIMENTELL UTVIKLING: I oppstarten har Sandkassa vært full av innsikt, hypoteser, ideer og konsepter som har blitt utviklet, forkastet og verifisert i høyt tempo. Nå er fem av ideene tatt videre til prototyping og tidlig selskapsutvikling.

Kraftfulle innovasjonsallianser

For å sikre stor fleksibilitet skal Sandkassa forbli et lite og smidig selskap, mens verdiskapingen skjer gjennom samarbeidsprosjekter som raskt skal bevise verdi gjennom brukertesting, før løsningene som treffer tas videre og blir til selskaper som gradvis vokser ut av Sandkassa.

 

– Alt vi gjør skjer i samarbeid med andre. Vi deler både risiko, oppside, metodikk, data og læring med selskaper, enkeltpersoner og gründere vi jobber sammen med. Slike innovasjonsallianser gir fart, kraft og tverrfaglige perspektiver som gjør oss alle klokere. I sum opplever vi at det gir bedre løsninger på vanskelige problemstillinger enn noen av oss hadde klart å utvikle alene, sier Preben Carlsen.

RUSKEN PÅ NETT-ALLIANSEN BLIR TIL: Etter et informasjonsmøte om Rusken på nett-aksjonen tok det ikke lang tid før organisasjoner og selskaper meldte seg på. Totalt deltok 36 organisasjoner og det var nok til å sette kampen mot netthat på den nasjonale agendaen.

Utradisjonell modell

Hvordan man må endre seg for å kunne konkurrere i en virkelighet hvor teknologi og klima stiller nye krav til hva selskaper må levere på, er hyppig diskutert i både ledergrupper og styrer for tiden. Utfordringene er mange, men det er også mulighetene for de aktørene som tør å tenke nytt.

 

– Organisasjonsstrukturer, kultur, incentiv- og budsjettmodeller, etablerte metoder, forretningsmodeller og verdikjeder har ofte en tendens til å motvirke reell nyskaping. Ved å etablere en liten sandkasse som jobber i nettverk og utvikler nye løsninger fra scratch hver gang, har vi funnet en oppskrift som gir nye perspektiver raskt og effektivt. Tverrfaglig problemforståelse, helhetlige suksesskriterier, lekenhet  og hardt arbeid er viktige ingredienser for å lykkes, sier Carlsen.

 

– Modellen vår er nok ganske utradisjonell. Fremfor å bygge en stor organisasjon i Sandkassa, er målet å holde den så liten som mulig og satse alt på å utvikle løsninger som er sterke nok til å bli selskaper som vokser seg mye større enn den Sandkassa de startet i, utdyper han.

 

Teknologi som nøkkel til fremtidig suksess

I Sandkassa jobber de for å forstå problemene ut i fra et menneske-, samfunns-, miljø- og eierperspektiv. På den måten etterstreber de alltid å utvikle løsninger som leverer overskudd på flere nivåer enn det økonomiske, men de gjør ingenting uten teknologi.

 

– Teknologi muliggjør effektiv problemløsning, rask læring og ikke minst skalering av løsninger til flere som trenger dem. Hvis man ikke har teknologi i kjernen av sin virksomhet, er man ikke lenger konkurransedyktig, så for oss er teknologi og datautnyttelse selve nøkkelen til løsninger som det er verdt å satse på, sier Preben Carlsen.

 

Vil du samarbeide med Sandkassa?

Partnerskap og samarbeid er essensielt for alt som skjer i Sandkassa. Enten du representerer en virksomhet som vil diskutere nye problemstilinger, hekte deg på en av de løsningene vi allerede arbeider med, du er et talent som vil jobbe med oss eller en investor som vil diskutere muligheter, ta kontakt med Preben Carlsen, daglig leder i Sandkassa, på telefon (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com så tar vi en kaffe og blir bedre kjent.

Synes du løsningene Sandkassa jobber med er spennende? Ja, da kan du lese mer om dem her:

Good Company – en ny type selskap som skal bekjempe overforbruk

 

Forbruk er årsaken til 60 prosent av klimautslippene og 80 prosent av vannforbruket i verden. Skal verden lykkes med å løse klimautfordringene, må vi utvikle systemer for bærekraftig fornyelse som erstatter dagens bruk- og kastmodell.

 

– Sirkulærøkonomien representerer et paradigmeskifte i hvordan man forholder seg til forbruk og produksjon, og er en godteskål for alle som bryr seg om bærekraftig innovasjon. Ny teknologi gjør at vi nå kan utvikle systemer som insentiverer utviklingen av produkter med lang levetid og smarte reparasjons- og gjenbrukstjenester integrert i verdikjeden, sier Preben Carlsen. Han forteller at Sandkassa har jobbet  lenge med å forstå hvordan sirkulærøkonomien vil påvirke både kunder og selskaper i praksis.

 

– Vi har nettopp gjennomført et forskningsprosjekt som har gitt oss unik innsikt i hva slags forventninger både kunder og selskaper har til sirkulærøkonomien. Innsikten gjorde blant annet at vi måtte justere en av de viktigste satsingene våre fra å være et flyttekonsept, til å bli et system for bærekraftig fornyelse i hjemmet. Det tapte vi noen måneder på, men til gjengjeld sitter vi nå på en løsning med globalt potensial, sier Carlsen.

FORSKNING: Det  måtte et forskningsprosjekt til for å finne den forløsende innsikten som ligger til grunn for Good Company, et selskap som utvikler et bærekraftig system for fornyelse i hjemmet.

Det nye konseptet heter Good Company, og er et selskap bruker teknologi for å koble bærekraftige produkter med fagkompetanse og tjenesteleverandører. Ved å tilby komplette løsninger skal Good Company hjelpe folk med å ta steget over i sirkulærøkonomien – enten de skal fornye et møbel, innrede, pusse opp eller flytte til ny bolig. Sentralt i løsningen er en algoritme som utnytter data for å nudge både kunder og leverandører til å ta valg som reduserer friksjon, tidsbruk, pengebruk og klimaavtrykk i fornyelsesprosessen.

 

–  Den siste måneden har vi startet dialogen med relevante selskapspartnere og responsen har utelukkende vært positiv. I løpet av våren har vi også fått på plass et knallsterkt team, så nå blir det spennende å se hvordan konseptet treffer i markedet når vi lanserer MVP-en i løpet av høsten, sier Carlsen.

 

Team: Pure Logic, prediksjonsanalyse og AI, Yonas Sandbæk, utvikler, Frederik Stabenfeldt, designer, Camilla Gjerset, interiørrådgiver, Linda Refvik, kommersielt ansvarlig og Sandkassa, ledelse, konseptutvikling, strategi, gründerskap, finansiering og mobilisering.

No hate – Norges første organisasjon som jobber fulltid for å bekjempe netthat

 

– Samfunnsdebatten har blitt litt råtten, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet tidenes første Rusken på nett-aksjon.

 

Statsministeren mener netthat utgjør en alvorlig trussel mot demokratiet, og er bekymret for at 1 av 3 politikere ikke lenger tør å uttale seg om kontroversielle temaer som innvandring, klima og seksuell orientering. Rusken på nett-aksjonen markerte lanseringen av No hate og tre nye løsninger i kampen mot netthat.

STATSLEDER MOT NETTHAT: Statsminister Erna Solberg stod for den offisielle åpningen av tidenes første Rusken på nett-aksjon da hun skrev den første meldingen på en 60 meter lang Facebook-feed som var rullet ut over hele Youngstorget i Oslo.

– Det startet med at jeg inviterte Facebook-nettverket mitt til en dugnad mot netthat. 10 måneder senere har over 70 frivillige jobbet på en innovasjonsdugnad over tre måneder, No hate har blitt etablert som organisasjon, Schibsted, Telia, Kavlifondet, Elkjøp, Sparebankstiftelsen DNB og Politidirektoratet har inngått partnerskap og bidratt med finansiering av No hates arbeid. Enda viktigere er det at vi har fått på plass Anne Authen, som en dyktig daglig leder i No hate, utviklet tre konkrete løsninger mot netthat og mobilisert hele 36 organisasjoner og et titalls samfunnsprofiler i den største kraftsamlingen mot netthat her til lands, sier Carlsen, som forteller at løsningene allerede gir gode resultater.

EMPATIFILTER: Netthatfilteret som er utviklet av No hate i samarbeid med Telia har etter en drøy måned bidratt til at avsenderne av hver tredje melding som inneholder hatefullt innhold enten redigerer innholdet før deling eller dropper å dele i sin helhet.

– Vi er i gang med å utvikle en Nettravn-ordning sammen med Ullevål skole, Kripos og et VR-selskap. Netthatfilteret er installert på Blogg.no-plattformen og hos alle bloggerne til United Influencers. Foreløpige resultater viser at 1 av 3 meldinger som utløser filteret (les; meldinger som inneholder hatefulle ord og uttrykk) enten modifiseres eller aldri blir postet, mens over 2000 personer har brukt netthatguiden for å få hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner med netthat.  I tillegg har Rusken på nett-aksjonen satt nasjonal agenda med massiv medieomtale, over 20 lederartikler og kronikker, titusenvis av delinger og likes i sosiale medier og et potensielt publikum på over 10 millioner mennesker.

VIKTIGE MELDINGER: Det var mange viktige samfunnsaktører som delte viktige budskap mot netthat på den 60 meter lange Facebook-feeden på Youngstorget i anledning Rusken på nett-aksjonen.

I tiden fremover skal No hate jobbe med å rulle ut Nettravnene, videreutviklet netthatfilteret og etablere en tverrfaglig Rusken på nett-allianse som skal initiere ny forskning, utvikle nye løsninger og ny politikk som presenteres under den årlige Rusken på nett-aksjonen.

 

Team: Anne Authen, daglig leder, Silje Munthe-Kaas, designer, Simen Vatne, Josephine Berntsen, André Kjernsli, Caroline Hanssen, Kine Lillerud og Geir Nordheim Helstad, frivillige, Yonas Sandbæk, utvikler, Awake, konseptutvikling, Day Two, digitalt utviklingsbyrå, The Oslo Way, PR-byrå, JCP, eventbyrå og Sandkassa, konseptutvikling, strategi, finansiering og mobilisering.

Lifetrack – et verktøy som bruker VR, musikk og minner for å styrke livskvaliteten for mennesker med demens

 

Demens er et økende problem i samfunnet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at mellom 84 000 og 104 000 er rammet i Norge, mens Verdens Helseorganisasjon anslår tallet til 47 millioner globalt. Eldrebølgen fører til at antallet vil øke kraftig i årene fremover og globalt er det forventet en tredobling av mennesker med demens innen 2050.

 

Demens er ofte en utløsende faktor for psykiske lidelser som depresjon, aggresjon og svekket livskvalitet. Selv om det ikke finnes en effektiv kur mot demens i dag, er det mye man kan gjøre for å styrke livskvaliteten til de som er rammet.

 

Forskning viser at mennesker med demens reagerer positivt på å gjenoppleve gode minner fra sitt eget liv – selv om de ikke husker dem lenger. Når de stimuleres positivt, gir det ikke bare korte øyeblikk av glede, men fører til roligere atferd og bedre humør over tid.

 

– For å øke livskvaliteten for mennesker med demens jobber vi med å utvikle et verktøy som kombinerer kraftfulle, emosjonelle virkemidler fra musikk og virtual reality med positive minner og opplevelser fra eget liv. Vi kaller det for Lifetrack, sier Preben Carlsen. Han forteller at teamet har jobbet med konseptet siden i høst og at prosessen frem til de første prototypene har vært lengre enn opprinnelig planlagt.

 

– Det tok tid å finne gode testbrukere og samle inn minner fra livene til mennesker som er rammet av demens. Dessuten var jobben med å bearbeide transformere bilder, film og musikk til VR-innhold større enn vi hadde trodd, så det føles ekstra godt at vi har kommet i mål med de første prototypene og et visuelt konsept som vi har veldig tro på rett før sommeren, sier Carlsen.

PROTOTYPETESTING: Etter en lang prosess kom teamet i Sandkassa endelig i mål med to prototyper av Lifetrack  rett før sommeren.

Lifetrack skal ikke bare levere verdi for pasientene, men også gi de pårørende en ny måte å involvere seg i behandlingen på og sikre at de ansatte i behandlingsapparatet får et verktøy som hjelper dem med å gjøre en enda bedre jobb.

 

– Det har vært sterkt, men fint, å jobbe tett på pasienter og pårørende i tidlig fase av produktutviklingen. Ikke bare har det gitt oss verdifull innsikt om brukernes behov og livssituasjon, men vi har også fått bekreftet at selve prosessen med å samle inn minner, i form av bilder, film, musikk og historier som har betydd mye for pasientene, har fungert som en katalysator for gode samtaler mellom pasienter og pårørende, noe som er verdifullt i seg selv.

 

Planen er at prototypene skal videreutvikles til en software som gjør det enkelt for folk å lage sine egne Lifetracks ved å laste opp bilder, film og musikk og legge dem inn i faste innholdsmoduler som kan konverteres til VR-innhold ved hjelp av noen få tastetrykk.

 

– Over sommeren møter vi noen potensielle pilotkunder. Hvis alt går som det skal, får vi på plass noen innovasjonspartnerskap som gjør at vi kan videreutvikle innholdskonseptet og teknologien og starte arbeidet med å dokumentere behandlingseffekten gjennom forskning, sier Carlsen.

 

Team: Amund Bjørklund, musiker, Renate Fossum, VR-utvikler, Silje Munthe-Kaas, design og Sandkassa, konseptutvikling og rådgivning.

Featured – et verktøy for enkel formidling av kvalitetsinnhold på en etisk forsvarlig måte

 

Etablerte kanaler, innholdsformater og skillene mellom redaksjonelle og kommersielle aktører er i oppløsning. Resultatet er at publikum sliter med å forstå hva som er journalistikk, reklame, fake news og selskapsinformasjon. 

 

Den digitale medievirkeligheten trenger en opprydning i gråsonene som har oppstått mellom redaksjonelle medier og kommersielle aktører. Dessuten viser undersøkelser at folk nå har større tillit til faginformasjon som formidles av relevante selskaper enn uavhengige, redaksjonelle medier uten spisskompetanse på fagområdet de dekker.

 

– De selskapene som tar posisjon som en faglig formidler av kvalitetsinnhold har en unik mulighet til å bygge sterke relasjoner til sine viktigste målgrupper, sier Preben Carlsen, når han forteller om bakgrunnen for Featured, som er en teknologiplattform som gjør det enkelt for selskaper å produsere, tilgjengeliggjøre og distribuere kvalitetsinnhold direkte til de menneskene de ønsker å nå .

 

Featured-plattformen gir selskaper tilgang til deres egen mediekanal med tilpasset design, unikt innhold og et enkelt CMS-verktøy, samtidig som den har innebygde etikk-standarder som selskapene som benytter seg av den må overholde. Selskapene som bruker Featured kan velge om de vil kjøpe tjenester innen innholdsutvikling og distribusjon gjennom plattformen eller kun bruke den som et publiseringsverktøy og gjøre resten av jobben selv.

FAGSTOFF RETT FRA KILDEN: Featured gjør det enkelt å formidle gode historier tuftet på faktakunnskap og fagkompetanse. Til høsten er løsningen klar for pilotering.

– Featured er et resultat av at vi selv har behov for et verktøy som gjør det enkelt å fortelle spennende historier om fagområdene vi jobber med til et spesielt interessert publikum. Utfordringen våre handlet ikke om mangel på gode historier, men at det ble for tidkrevende å utvikle innhold, publisere det og distribuere det til relevante målgrupper. Det fantes ingen tilfredsstillende løsninger på markedet, så derfor har vi like godt laget den selv, sier Carlsen.

 

Siden i høst har Featured gradvis utviklet seg konseptuelt, teknologisk og visuelt, sammen med et team som har lang erfaring fra alle deler av kommunikasjonsfaget.

 

– Behovet vårt førte til en rekke diskusjoner med flinke folk i kommunikasjonsbransjen. Koblinger ble gjort og etablerte medieplattformer og spesialistmiljøer på innholdsutvikling og distribusjon involvert. Nå har vi kommet så langt at vi er klare for å ta inn de første pilotkundene til høsten – og det tror vi kommer til å bli veldig bra, sier Preben Carlsen.

 

Team: Øyvind Skogrand, redaktør, Brist, digital marketing, Even Westerveld, rådgiver, Lynx Publishing, utviklingsmiljø og Sandkassa, konseptutvikling og strategi.

I tillegg til løsningene over jobber Sandkassa med å utvikle et helt nytt konsept knyttet til  kompetanse- og talentutvikling i samarbeid med et knippe svært dyktige mennesker og gründere.

 

Løsningen blir lansert i løpet av høsten 2019, men er du spesielt interessert, er det bare å ta kontakt for ytterligere informasjon allerede nå. Det samme gjelder selvsagt hvis du synes noen av de andre konseptene vi jobber med er interessante – og har lyst til å diskutere strategiske samarbeid, investor- eller jobbmuligheter i noen av selskapene.

 

Du treffer Preben Carlsen, daglig leder i Sandkassa, på telefon (+47) 906 83 044 eller preben@sandkassa.com

Vil du ha flere nyheter fra Sandkassa?

Lifetrack
Next Post

Leave a Reply