Warning: Creating default object from empty value in /homepages/28/d751236184/htdocs/app751244306/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Changemaker.tech - Sandkassa

Changemaker.tech

Changemaker.tech hjelper virksomheter med å styrke sin konkurransekraft i møtet med de to største problemene alle må forholde seg til fremover; teknologiskiftet og klimaendringene.

 

Problemet

Vi lever i en brytningstid der alle som driver eller jobber i et selskap, offentlig virksomhet eller organisasjon må planlegge for store endringer. Det er primært to utviklingstrekk som det er krevende å forholde seg til:

 

1. Ny teknologi muliggjør nye, globale forretningsmodeller, effektive arbeidsmetoder og digitale posisjoner som bryter med etablerte bransjestrukturer, organisasjoner, arbeidsoppgaver og inntektsstrømmer.

 

2. Klimaendringene driver frem nye forventninger, krav og atferd hos forbrukerne. Myndighetene innfører nye reguleringer og incentiver og stadig flere investorer ønsker å satse på selskaper som leverer overskudd for både mennesker, samfunnet, klimaet og eierne. Det med andre ord i ferd med å vokse frem et massivt behov for nye og bærekraftige løsninger i næringslivet.

 

Paradoksalt nok representerer den første utfordringen også den viktigste løsningen på den andre. Uten ny teknologi er det umulig å løse  klimautfordringene. Samtidig er det få virksomheter som kobler bærekraft og teknologi i sin egen forretningsutvikling. Altfor ofte jobber teknologene med effektivisering og forbedring av eksisterende virksomhet i én avdeling, mens bærekraftsrådgiverne legger strategier for hvordan selskapet skal redusere klimaavtrykket og vise samfunnsansvar i en annen del av organisasjonen.

Innsikten

Magien oppstår først når de som kan bærekraft begynner å jobbe tett med forretningsutviklere, designere og utviklere av muliggjørende teknologi. Det er i skjæringspunktet mellom menneske-, forretnings-, samfunns-, klima- og teknologiforståelse at de virkelig bærekraftige løsningene vokser frem – enten man skal utvikle en helt ny virksomhet eller forbedre konkurransekraften til en etablert organisasjon.

 

Skal man lykkes med å etablere de nye, verdiøkende partnerskapene mellom ulike kompetanseområder internt og eksternt i en virksomhet, er det viktig at menneskene som skal jobbe sammen har en felles forståelse av hvilke endringer som vil treffe dem, hvordan de vil påvirke dagens virksomhet og hvilke muligheter og utfordringer de må forholde seg til når de skal utvikle fremtidens konkurransekraft.

Prosjektinfo


Startet

Februar 2016

 

Status 

Kontinuerlig videreutvikling


Involverte fra vårt økosystem

Trigger, Reodor, Timeshift og Sandkassa

 

Kjerneteam

Preben Carlsen, Anders Myhr og Andreas Saur Brandtsegg

 

Samarbeidspartnere

Pure Logic og Code 11


FNs bærekraftsmål

Løsningen

Changemaker.tech er en metode, prosess og teknologi som samler inn, analyserer og skaper forståelse for konsekvensene av de dataene en virksomhet må forholde seg til for å ta gode valg. Løsningen er bygget rundt en scenariobasert tilnærming til de endringene som vil påvirke oss mest. Metoden er utviklet i tett samarbeid med selskaper, organisasjoner og offentlige virksomheter og har blitt videreutviklet over flere år.

 

Analysene vi leverer bygger på avanserte matematiske metoder som har sitt opphav i sannsynlighetsberegning og usikkerhetsanalyse. De analytiske og numeriske metodene er opprinnelig utviklet for vitenskap og ingeniørfag, men er videreutviklet av dataingeniørene i Pure Logic, til algoritmer som effektivt kan analysere effektene av de beslutningene man tar for fremtiden.

Gjennom en involverende læringsprosess og bruk av et visuelt verktøy for beslutningsstøtte, synliggjør vi hvilke muligheter, trusler, styrker og svakheter en virksomhet har i møtet med globale konkurrenter, ny teknologi, klimaendringer, atferdsendring, demografiskifter og andre sentrale drivere av endring. Så jobber vi sammen med virksomhetene for å finne ut hvilke løsninger som er best egnet i møtet med fremtiden. 

 

Resultatet er læring og forankring i egen organisasjon,  ny innsikt og et konkret beslutningsunderlag som gir bedre forutsetninger for å vurdere hva slags risiko man er villig til å ta når man planlegger for fremtiden – uavhengig av om man jobber i en oppstart eller en stor organisasjon.

Arbeidsprosessen

Arbeidet med å utvikle Changemaker.tech startet som en del av en endringsprosess i Trigger i 2016. Metoden ble utviklet i samarbeid med etablerte og nye organisasjoner som hadde behov for å forstå hvordan virksomheten deres ville bli påvirket av den nye konkurransesituasjonen som er i ferd med å treffe oss for alvor.

 

For å effektivisere og forbedre analyseprosessene i Trigger innledet vi tidlig et partnerskap med Pure Logic, som har spesialisert seg på å utvikle algoritmer som regner ut sannsynligheten for at ulike scenarioer og hendelser inntreffer og hva slags konsekvenser de vil få.

 

Ved å kombinere kompetanse om ledelse, organisasjon, kultur, forretningsutvikling, teknologi, merkevarebygging, posisjonering og kompetanseutvikling  med algoritmene til Pure Logic har vi sammen utviklet en unik analysemetode som benchmarker alle deler av en virksomhet mot de driverne av endring som vil påvirke den.

Første versjon av Changemaker.tech var klar for testing våren 2017. Siden har vi videreutviklet metodikken, prosessen og verktøyet gjennom analyseprosjekter for både private selskaper, organisasjoner og offentlige aktører. Siden har løsningen blitt videreutviklet og forvaltet gjennom et samarbeid mellom Reodor, Pure Logic, Code 11 og Sandkassa. 

 

Vi har vært spesielt opptatt av å utvikle gode læringsprosesser og effektive verktøy for datainnsamling som involverer ledere, ansatte og kunder av organisasjonene vi jobber med. Resultatet er et unikt konsept for fremtidsrettet planlegging, beslutningstaking og endringsledelse for alle som jobber i små og store organisasjoner. 

 

Vil du vite mer om hva du kan få ut av Changemaker.tech, ta kontakt med Preben Carlsen, daglig leder i Sandkassa på telefon: (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

Nyby
Next Post

Leave a Reply