Bærekraftshack for selskaper

Vi er den første generasjonen som kan gjøre slutt på fattigdom og den siste som kan gjøre slutt på klimaendringene. Skal vi lykkes må næringslivet ta grep for å gjøre samfunnsproblemer til forretningsmuligheter.

 

Problemet

I følge FNs klimapanel har verden kun 11 år på å hindre at klimaendringene får store og irreversible konsekvenser for områder som matsikkerhet, krig og konflikt, migrasjon, helse, fattigdom, artsmangfold, sult, stigning i havnivåer, ekstremvær og økonomisk vekst.

I tiden fremover kommer derfor både forbrukere, myndigheter og bedriftseiere til å stille større krav til at selskaper leverer overskudd på flere nivåer. Det holder ikke lenger å levere kvalitet for kunder og lønnsomhet for eierne. Skal man være konkurransedyktig må man levere et samfunnsbidrag som betyr noe og bidra positivt i klimaregnestykket. For å lykkes må man ta i bruk ny teknologi, organisere seg annerledes, innføre nye incentivordninger og forretningsmodeller. Det krever endring – og det er vanskelig for alle.  

Innsikten

I arbeidet med å utvikle bærekraftige løsninger ser stadig flere virksomheter verdien av å jobbe med FNs bærekraftsmål for å sikre fokus på de viktigste oppgavene verden må løse for å leve opp til prinsippet om bærekraftig utvikling: «Vi må å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine».

 

Til tross for at bærekraftsmålene brer om seg, er det mange som synes det er vanskelig å konkretisere hva de betyr for egen virksomhet, hvilke mål som er mest relevante for dem og hvordan de ansatte kan jobbe for å bidra til bærekraftsmålene som en del av sine kjerneoppgaver. Behovet for nye løsninger, som gjør det enklere å integrere bærekraftsmålene i kjernestrategien til en virksomhet, er med andre ord stort og voksende.

Prosjektinfo


Startet

August 2018

 

Status 

Kompetansehevingstilbud til selskaper


Involverte fra vårt økosystem

Sandkassa og Folk Oslo

 

Initiativtakere

Preben Carlsen


FNs bærekraftsmål

Løsningen

For å hjelpe virksomheter med å ta de grepene som trengs for å bli bærekraftige, har vi utviklet en bærekraftshack som hjelper både ledergrupper og ansatte med å forholde seg aktivt til FNs bærekraftsmål.

 

Bærekraftshacken starter med et kompetansehevingsløp der vi gjennom foredrag og refleksjonsoppgaver sikrer en grunnleggende forståelse av hva FNs bærekraftsmål er og hvordan utfordringene de skal løse påvirker oss som ansatte, virksomhetene vi jobber i, samfunnet vi lever i og planeten vi bor på.

Når både ledelse og ansatte i virksomheten har etablert en felles forståelse for bærekraftsmålene, er det på tide å prioritere hvilke bærekraftsmål de skal jobbe med. Vi tror ekte engasjement er avgjørende for å lykkes med å inkludere bærekraft i kjernevirksomheten, og derfor bruker vi verktøy som inkluderer både ledere, ansatte, kunder og andre interessenter i arbeidet med å velge ut de bærekraftsmålene som virksomheten bør prioritere spesielt.

Når prioriteringen er gjort, er det på tide å starte arbeidet med å utvikle nye og bærekraftige løsninger. I Sandkassa tror vi det er avgjørende at både ansatte og kunder kjenner seg igjen i de problemene bærekraftsmålene adresserer, hvis de skal lykkes med å levere på dem i hverdagen. Derfor jobber vi med å hacke lokale problemer som forankrer de globale bærekraftsmålene i konkrete brukerbehov i lokalmarkedet til hver enkelt virksomhet. På den måten kan vi løse verdensproblemer i vår egen bakgård, og hvis løsningene er gode nok, kan vi skalere både nasjonalt og globalt.

 

Når vi hacker bærekraft jobber vi med følgende fem fokusområder:

 

  1. Forbedre eksisterende virksomhet: Hvordan kan vi redusere negative konsekvenser av etablert virksomhet?
  2. Realisere eksisterende strategier: Hvordan kan vi ta tak i eksisterende bærekraftsstrategier og utvikle mer effektive løsninger som gjør det enklere å realisere dem?
  3. Forløse nye forretningsmuligheter: Hvordan kan vi ta tak i viktige samfunnsproblemer og legge dem til grunn for utviklingen av nye forretningsmuligheter?
  4. Eksperimentere med nye partnerskap: Hvordan kan vi samarbeide med andre for å utvikle nye og mer effektive løsninger enn vi klarer på egenhånd?
  5. Muliggjørende teknologiverktøy: Hvordan kan vi ta i bruk muliggjørende teknologi for å levere løsninger som kan skaleres for å utgjøre en større forskjell og styrke konkurransekraften til selskapet?

Hva vi fokuserer på vil alltid variere fra virksomhet til virksomhet, men ofte tester vi ut en kombinasjon av innfallsvinkler for å sikre at vi får opp så mange perspektiver som mulig raskt og effektivt, for deretter å spisse fokus på de områdene hvor virksomheten har størst muligheter til å skape ny og bærekraftig vekst. 

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å hacke FNs bærekraftsmål? Ta kontakt med Preben Carlsen på telefon (+47) 906 83 044 eller e-post: preben@sandkassa.com

Leave a Reply